แพงพวย  Vinca

แพงพวย F-085

แพงพวย F-085

วัฏจักรการเจริญพันธุ์: ยืนต้น
(※หมายเหตุ: ภาวะเจริญพันธุ์ในพื้นที่ราบในฤดูร้อนไม่ดีหรือไม่สามารถอยู่รอดได้ในฤดูร้อน)
ระยะเวลาหว่าน: กุมภาพันธ์ถึงกันยายน
ระยะปลูก: ความสูงของต้นกล้าประมาณ 5-8 ซม.
อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการงอก: 20 ~ 25 ℃
อุณหภูมิการเจริญเติบโตที่เหมาะสม: 20 ~ 35 ℃
(ประมาณ 50 แคปซูลต่อแพ็ค)
คละสี
ความสูงของพืชประมาณ 45 ~ 60 ซม
แพงพวย F-090

แพงพวย F-090

วัฏจักรการเจริญพันธุ์: ยืนต้น
(※หมายเหตุ: ภาวะเจริญพันธุ์ในพื้นที่ราบในฤดูร้อนไม่ดีหรือไม่สามารถอยู่รอดได้ในฤดูร้อน)
ระยะเวลาหว่าน: กุมภาพันธ์ถึงกันยายน
ระยะปลูก: ความสูงของต้นกล้าประมาณ 5-8 ซม.
อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการงอก: 20 ~ 25 ℃
อุณหภูมิการเจริญเติบโตที่เหมาะสม: 20 ~ 35 ℃
(ประมาณ 50 แคปซูลต่อแพ็ค)
คละสี
ความสูงของพืชประมาณ 20 ~ 30 ซม
แพงพวย F-095

แพงพวย F-095

วัฏจักรการเจริญพันธุ์: ยืนต้น
(※หมายเหตุ: ภาวะเจริญพันธุ์ในพื้นที่ราบในฤดูร้อนไม่ดีหรือไม่สามารถอยู่รอดได้ในฤดูร้อน)
ระยะเวลาหว่าน: กุมภาพันธ์ถึงกันยายน
ระยะปลูก: ความสูงของต้นกล้าประมาณ 5-8 ซม.
อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการงอก: 20 ~ 25 ℃
อุณหภูมิการเจริญเติบโตที่เหมาะสม: 20 ~ 35 ℃
(ประมาณ 30 แคปซูลต่อแพ็ค)
สีแดง
ความสูงของพืชประมาณ 20 ~ 30 ซม
แพงพวย  F-100

แพงพวย F-100

วัฏจักรการเจริญพันธุ์: ยืนต้น
(※หมายเหตุ: ภาวะเจริญพันธุ์ในพื้นที่ราบในฤดูร้อนไม่ดีหรือไม่สามารถอยู่รอดได้ในฤดูร้อน)
ระยะเวลาหว่าน: กุมภาพันธ์ถึงกันยายน
ระยะปลูก: ความสูงของต้นกล้าประมาณ 5-8 ซม.
อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการงอก: 20 ~ 25 ℃
อุณหภูมิการเจริญเติบโตที่เหมาะสม: 20 ~ 35 ℃
(ประมาณ 30 แคปซูลต่อแพ็ค)
สีชมพู
ความสูงของพืชประมาณ 20 ~ 30 ซม