สร้อยไก่ Plumed Celosia

สร้อยไก่ F-120

สร้อยไก่ F-120

วงจรชีวิต: 1 ปี
ระยะเวลาหว่าน: มกราคมถึงธันวาคม
ระยะปลูก: ความสูงของต้นกล้าประมาณ 5 ซม.
อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการงอก: 20 ~ 30 ℃
อุณหภูมิการเจริญเติบโตที่เหมาะสม: 20 ~ 35 ℃
(ประมาณ 100 แคปซูลต่อแพ็ค)
คละสี
ความสูงของพืชประมาณ 40 ~ 60 ซม
สร้อยไก่ F-125

สร้อยไก่ F-125

วงจรชีวิต: 1 ปี
ระยะเวลาหว่าน: มกราคมถึงธันวาคม
ระยะเวลาปลูก: 4 ~ 6 ใบ
อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการงอก: 20 ~ 30 ℃
อุณหภูมิการเจริญเติบโตที่เหมาะสม: 20 ~ 35 ℃
(ประมาณ 100 แคปซูลต่อแพ็ค)
คละสี
ความสูงของต้นประมาณ 15 ~ 20 ซม