ลิ้นมังกร  Snapdragon

Snapdragon  F-040

ลิ้นมังกร F-040

วงจรชีวิต: 1 ปี
ระยะเวลาหว่าน: กันยายนถึงมกราคม
ระยะปลูก: ความสูงของต้นกล้าประมาณ 6-8 ซม
อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการงอก: 15 ~ 20 ℃
อุณหภูมิการเจริญเติบโตที่เหมาะสม: 8 ~ 25 ℃
(ประมาณ 200 แคปซูลต่อแพ็ค)
คละสี
ความสูงของพืชประมาณ 25 ~ 30 ซม