ร้านค้าตัวแทน

Address :235 หมู่ 2 ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
Tel. :075-374433 ,081-8926721
Address :38/1 หมู่ 9 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240
Tel. :089-5608911
Address :173-175 ถ.ชนปรีดา อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
Tel. :075-411625
Address :429/2-3 หมู่7 ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 80190
Tel. :081-1009939
Address :179/2 หมู่ 1 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 8000
Tel. :081-6650185
Address :589/2 ถนนสิโรรส ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
Tel. :073-212285
Address :1225/2 ถนนสุขาภิบาล 7 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 69130
Tel. :073-671435
Address :48 ถนนเอเซีย 18 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
Tel. :073614231
Address :37 ถนนภูผาภักดี ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
Tel. :073-511269, 081-541927
Address :332 ม.1 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110
Tel. :074-624199, 085-074337
Address :254 หมู่ 10 ต.ป่าบอน อ.ปาบอย จ.พัทลุง 93170
Tel. :098-2788827
Address :727 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 9300
Tel. :074-616368, 074-621888
Address :32-36 ถ.นิวาส ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
Tel. :074-613146, 081-1281409
Address :205 ม.9 ซ.ศรีสุวรรณ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
Tel. :074-681367, 081-6096113
Address :463/2 หมู่ 1 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพยอม จ.พัทลุง 93110
Tel. :081-4236354
Address :60 หมู่ 1 ต.บางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110
Tel. :074-328055
Address :114/4 หมู่ 1 ต.นำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel. :074-583417, 086-6861715
Address :72 ถนนเพชรกาฬ ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา 90140
Tel. :074-521452, 089-7328116
Address :59-61 ถนนปาดังเบซาร์ ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 90120
Tel. :074-411117, 074-411472
Address :122 หมู่ 3 ถนนจะนะ-นาทวี ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
Tel. :087-2920424
Address :190 ม.3 ต.ท่าฉมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
Tel. :074-388343, 081-2750839
Address :1292 ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel. :074-35727-30
Address :7/1 ถนนรัถการ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel. :074-231309, 081-5412381
Address :8 ถนนนครใน ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 9000
Tel. :074-311059, 081-8966610
Address :62-63 ถนนรัถการ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90000
Tel. :074-232750, 081-9636938
Address :191/5 หมู่ 9 ถนนลิ่มดุล อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
Tel. :076-571285, 081-3700295
Address :22/5 ม.3 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82190
Tel. :076-593598, 087-2698414
Address :37 ม.2 ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
Tel. :076-461002
Address :17/13-17 ถ.ศิริราษฎร์ ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
Tel. :076-440720
Address :79/2 หมู่ 4 ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
Tel. :089-8917066
Address :6/49 ม.2 ถ.วงศ์พานิช ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
Tel. :081-9587099, 084-0572532
Address :173 หมู่ 3 ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
Tel. :076-491649, 081-8918486
Address :22/36 ต.บางม่วง อ.ตะถั่วป่า จ.พังงา 82190
Tel. :095-5971263
Address :293/66-68 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาดใหม่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel. :07-7284444
Address :79/3 ม.3 ถนนสุราษฎร์-เขาตอ ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250
Tel. :07-397202
Address :87 หมู่ 6 ต.สินปูน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210
Tel. :082-8143859
Address :70/3 ถ.มิตรเกษม อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel. :07-214893, 081-8923328
Address :99/15-16 หมู่ 9 ถนนสุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel. :07-355298
Address :250/30 ถ.ชลเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel. :07-218020, 094-5968998
Address :13/5 หมู่ 4 ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 84230
Tel. :07-397407-8, 081-0898908
Address :181 หมู่ 3 ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210
Tel. :07-365099, 081-0847491
Address :6/3-4 ถ.นาสาร-สุราษฎร์ ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
Tel. :07-2493706
Address :204 หมู่ 5 ถนนตลาดล่าง ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel. :07-288157, 07-285731
Address :201 หมู่ที่ 1 ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฏร์ธานี 84170
Tel. :077-381666
Address :394/7-8 ถนนชวนัน ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
Tel. :077-432043, 081-1255296
Address :13/31 หมู่ 3 ถนนเลี่ยงเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
Tel. :081-7512126
Address :26/4 ม.5 ถ.สุราษฎร์/ตะกั่วป่า ต.บ้านทำเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180
Tel. :085-7865710, 089-9715914
Address :677/2 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ใหม่ กิ่งอ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180
Tel. :032-688233, 032-688535
Address :289 หมู่ 3 ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 85120
Tel. :077-897149, 081-2754976
Address :24/9-10 ถ.เรืองราษฎร์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000
Tel. :077-811418
Address :24 หมู่ 3 บ้านตาลกง ต.ไร่มะขาม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
Tel. :032-506219, 081-7052467
Address :91/3 หมู่ 7 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
Tel. :032-461264, 089-7712873
Address :194/2 หมู่ 5 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
Tel. :032-416757, 081-5672549
Address :585/48-53 ถนนสุขาภิบาล 1 อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
Tel. :032-461322
Address :316 หมู่ 1 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
Tel. :081-9427078
Address :109/1 ม.5 ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
Tel. :081-6449554
Address :212 ม.15 ถนนเพชรเกษม ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
Tel. :077-599589, 081-8270867
Address :340/23-24 หมู่ 6 ถนนตลาดอวยชัย 3 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
Tel. :077-545178 ,080-9879623
Address :121 หมู่ 2 ต.พระรักษ์ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180
Tel. :077-620512, 081-7373351
Address :119/11-12 ถ.เขาเงิน ต.ขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 80110
Tel. :077-541649
Address :829/2 หมู่ 7 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
Tel. :032-682754, 088-9078682
Address :41/8 ม.5 ถนนเพชรเกษม ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77230
Tel. :032-697141, 032-557158
Address :416 หมู่ 4 จ.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77230
Tel. :092-2717647
Address :282 ถนนชมสินธุ์ ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
Tel. :032-535713, 089-4130145
Address :116 หมู่ 11 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130
Tel. :032-671911
Address :47/3 หมู่ 13 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธุ์ 77110
Tel. :032-576142, 081-3190092
Address :หมู่ 13 66/6 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
Tel. :089-8888600
Address :645/1 หมู่ 7 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77210
Tel. :032-554038
Address :22/9 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77210
Tel. :081-9416029
Address :22 , 24 ถนนท่าวัด ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
Tel. :089-5509150
Address :36/4-5 ม.5 ต.คลองตัน อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
Tel. :034-853282, 034-853068
Address :533/97 ถนนศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 7000
Tel. :089-9959654
Address :487/30 ถนนศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 7000
Tel. :032-350095, 081-8566481
Address :163/14 หมู่ 7 ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 7000
Tel. :032-300134, 081-5723144
Address :21/2 หมู่ 2 ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
Tel. :032-265464, 087-8172103
Address :401 เลขที่ 16/2 ถ. ไกรเพชร ต. หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000
Tel. :032-337660
Address :217 ม.8 ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130
Tel. :032-254322 ,081-7758978
Address :15 หมู่ 1 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180
Tel. :032-395328, 086-3177647
Address :44/7 ม.5 ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70210
Tel. :032-360560
Address :127/11 อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ ชั้น 10 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. :032-618111
Address :5 ถ. ราชอุทิศ ต. อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120
Tel. :037-231196
Address :109 หมู่ 13 ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 27210
Tel. :037-251250, 037-252085-6
Address :130/39-40 ถนนราษฎร์อุทิศ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120
Tel. :037-231345
Address :310/3 หมู่ 3 ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel. :043-255155 ,081-5460449
Address :401 ถนนประจันตเขต ตลาดสระหญ้าม้า ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
Tel. :044-631903, 081-8771372
Address :265-266 ถ.เจริญดี ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210
Tel. :044-641122
Address :455-456 ถนนสนามม้า อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
Tel. :044-681112
Address :189/5-6 หมู่ 1 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110
Tel. :045-465181, 081-4381030
Address :255/13-15 หมู่ 1 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110
Tel. :081-8777936
Address :77 หมู่ 9 ถนนอรุณประเสริฐ ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110
Tel. :084-4962933
Address :288/217-218 ถนนวิชิตสิน ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
Tel. :045-511523, 081-8767673
Address :325-327 ถนนผดุงพาณิชย์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
Tel. :043-511152, 043-512821
Address :1031 หมู่ 24 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
Tel. :081-7179560
Address :70 หมู่ 1 ถ.ผดุงประชากร ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140
Tel. :043-761456, 081-9642642
Address :203/4 ม.1 ถ.สารคาม-วาปีปทุม ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
Tel. :043-713531, 084-4651117
Address :138 ถ.ชยางกูร อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
Tel. :045-781207
Address :227/1 ถนนวารีราชเดช ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
Tel. :045-715234, 045-712768
Address :1760/54 ถนนประชาราษฎร์ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
Tel. :042-711513, 083-7116851, 089-6223487
Address :35 หมู่ 11 ถนนนิตโย อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
Tel. :042-221263
Address :1724/15 ถนนประชาราษฎร์ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
Tel. :081-6613853
Address :183 หมู่ 4 ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel. :096-7878915
Address :150 หมู่ 12 ต.พอกน้อย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47220
Tel. :097-3390977
Address :22 ถนนยุวพัฒนา ต.ธาตุเชิงชุม อ.สกลนคร จ.สกลนคร 47000
Tel. :0872304115
Address :173/5 หมู่ 10 ต.งิ้วด่อน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
Tel. :087-8624445, 083-3358438
Address :19 หมู่ 2 ถนนนิตโย ต.พรรณานิคม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
Tel. :089-7112081, 042-779146
Address :600/30 ม.14 ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
Tel. :042-794447, 081-7991614
Address :17 ถ.สองนางสถิตย์ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
Tel. :042-611260
Address :83 ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
Tel. :042-632917, 081-3209724
Address :210 หมู่ 3 ต.ผึ้งแดด อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
Tel. :081-9402286, 081-7682081
Address :55 หมู่ 16 ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
Tel. :081-8599407
Address :133 หมู่ 14 ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34260
Tel. :045-481021, 081-7902452
Address :207 ถ.อุบลตระการพืชผล อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130
Tel. :045-481021
Address :451 ถนนสถลมาร์ (กม.2 สายเดช) อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
Tel. :081-6601228
Address :107-109 ถนนประทุมเทพภักดี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
Tel. :045-321775, 083-3656449
Address :246 ถ.ประทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
Tel. :045-950566
Address :70/3 ถ.พิบูล ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110
Tel. :064-2568291
Address :37-47 ถนนศรีมงคล ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
Tel. :045-269788
Address :174 ถ.เสรีธิปัตย์ อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
Tel. :044-561076, 081-8503321
Address :262-264 ถนนธนสาร อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
Tel. :044-512343
Address :326/3 ม.2 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
Tel. :042-591082
Address :357 หมู่ 2 ถนนเบญจรงค์รังสรรค์ ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
Tel. :080-9626264
Address :700/4-5 ถนนตลาดอำเภอนาแก ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม 48130
Tel. :081-7082367
Address :412-425 ถนนอภิบาลบัญชา อ.เมือง จ.นครพนม 48000
Tel. :042511176
Address :41/1-3 หมู่ 1 ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
Tel. :081-8785420
Address :56/1 หมู่ 1 ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
Tel. :045-669055, 082-1572511
Address :312 หมู่ 10 ตำบลเหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
Tel. :043-030112
Address :349 ตลาดเมืองทอง ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
Tel. :0819272799
Address :600/30 ม.14 ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
Tel. :086-8573755
Address :185/2-4 ถ.ชวลิต ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
Tel. :042-202567
Address :185-185/1 ม.9 ถนนชวลิตร ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
Tel. :081-3800572, 081-2610804
Address :116 ถ.วิจารณ์รังสรรค์ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
Tel. :042-313063
Address :176 หมู่ 2 ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ 38000
Tel. :0844651117
Address :68/1 หมู่ 3 ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190
Tel. :044-887081
Address :39 หมู่ 15 ต.ละทาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
Tel. :044-800069, 081-9554809
Address :559/8-9 ม.1 ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230
Tel. :044-855175
Address :113 ก. หมู่ 1 ถนนยุติธรรม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
Tel. :044-811729, 086-4603216 ,085-7429330
Address :273/22ก ถนนราชทันฑ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
Tel. :044-812363
Address :12 ม.9 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
Tel. :044-872189, 087-8755188
Address :209/6 หลังธนาคารกสิกรไทย ถนนพรหมบุญ ต.ท่อบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110
Tel. :042-431186
Address :1042 ม.1 ถ.พิสัยสรเดช ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
Tel. :042-471362, 042-405422
Address :26 ม.13 ถ.มิ่งเมือง ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
Tel. :042-451815-7, 081-8739126
Address :49/1 หมู่ 1 ถนนประสาทชัย ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140
Tel. :042-491083, 081-3204621
Address :55 ม.1 ต.เซกา อ.เซกา จ.หนองคาย 43150
Tel. :042-489041, 081-9652110
Address :1052/8 หมู่ 2 ถนนมีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
Tel. :042-460371, 081-8736963
Address :1052 ถนนมีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
Tel. :042-411759
Address :104 ม.3 ถนนศรีเชียงใหม่/สังคม ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
Tel. :042-452310
Address :141-143 ถนนชัยสุนทร ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
Tel. :043-812579, 043-813620
Address :59 หมู่ 4 ตลาดสดเทศบาลห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 46240
Tel. :043-869066, 085-0033804
Address :329/1 หมู่ 2 ถนนสุขาภิบาล 1 ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
Tel. :043-446444, 081-8811494 , 089-4224997
Address :11/1 หมู่ 10 ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 4000
Tel. :043-370384, 081-5452981
Address :2066-2068 ถ.มะลิวัลย์ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
Tel. :043-312037, 043-312262
Address :555 หมู่ 4 ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 4000
Tel. :043-237351, 043-238230, 043-333685
Address :6-8 ตลาดสดเก่า ถ.รื่นรมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel. :043-221285, 089-2455697
Address :283/25 ถนนเสริมสวาส ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
Tel. :083-2846886
Address :353/20-21 หมู่ 2 ถนนมะลิวัลย์ ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 4000
Tel. :042-382842, 089-8110357
Address :123/10-11 ถนนอำมาตย์ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
Tel. :043-272760, 081-7173452
Address :2253 หมู่ 1 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
Tel. :043-311674 ,081-5451562
Address :959 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 3000
Tel. :044-295140, 086-5841541
Address :14 หมู่ 11 ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370
Tel. :044-249107, 081-9778699
Address :49 ตลาดเมืองทอง ถนนนิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
Tel. :042-331838, 089-7101449
Address :350 ถ.หมากแข้ง ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
Tel. :042-247587, 087-9548668
Address :265 หมู่ 6 ถนนสว่างเมือง ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190
Tel. :042-273335, 081-9564643
Address :539/8-9 ถ.โพธิ์ศรี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
Tel. :042-345126, 081-7089806
Address :942-943 หมู่ 4 ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
Tel. :044-448628, 081-9771238
Address :744 ถนนมิตรภาพ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
Tel. :044-311040 ,081-9550540
Address :188 ต.หนองกระทุ่ม อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
Tel. :063-0392928
Address :183/7 ถนนมหาราช ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 3000
Tel. :044-272680, 044-342533
Address :54-55 ถ.สี่คิ้ว-ชัยภูมิ ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
Tel. :044-389092
Address :129 ม.1 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
Tel. :044-311392, 081-8387553
Address :331 หมู่ 15 ถนนเสิงสาง-โคกน้อยโนนสมบูรณ์ ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
Tel. :044-447076, 081-7253840
Address :143 หมู่ 1 บ้านโนนเมือง ต.โนนเมืองพัฒนา อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
Tel. :089-5811805, 086-0222374
Address :64,66 ถนนรถไฟ 2 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
Tel. :099-7310802
Address :51 ถนนนิเวศรัตน์ ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
Tel. :044-461009, 081-8785561
Address :457 หมู่ 1 ถนนบะใหญ่-มะเกลือใหม่ ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
Tel. :044-760078, 02-7622932
Address :555 ม.1 ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
Tel. :044-441558, 02-7622932
Address :50-54 ถนนประจักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
Tel. :044-245270
Address :บขส. ต.กุดพอง อ.เมือง จ.เลย 42140
Tel. :042-889523, 081-2604840
Address :76 หมู่ 11 ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
Tel. :087-2389994
Address :15 ม.3 ต.ผาอินทร์แปลง กิ่งอำเภอเอราวัณ จ.เลย 42220
Tel. :042-853224, 081-2604840
Address :156 หมู่ 3 ถนนเลย-นาด้วง ต.นาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย 42210
Tel. :081-2635852, 087-8662967
Address :17/1 หมู่ 15 บ้านปวนพุ ต.ปวนพุ อ.หนองหิน จ.เลย 42190
Tel. :081-8839158
Address :510 หมู่ 7 ต.ผาอินทร์แปลง กิ่งอำเภอเอราวัณ จ.เลย 42220
Tel. :081-7083183
Address :51/26-27 หมู่ 5 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธ์ 46000
Tel. :081-3801975
Address :114 ถนนจอมพล ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก 63000
Tel. :055-514055
Address :194/20 หมู่ 3 ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
Tel. :082-8847915
Address :176/3-5 หมู่ 4 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110
Tel. :055-296112
Address :166/2 หมู่ 7 ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220
Tel. :094-6428925
Address :60/2 หมู่ 12 ต.ยางซ้าย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
Tel. :089-9613423
Address :15/2 หมู่ 1 ถนนจรดวิถีถ่อง ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
Tel. :089-5639485
Address :99 หมู่ 14 ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
Tel. :081-0402828, 083-2129141
Address :11/3-5 ถ.พาดวารี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
Tel. :055-407553
Address :40-40/1-3 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
Tel. :081-5312529
Address :10/25 ถ.ยันตรกิจโกศล อ.เมือง จ.แพร่ 54000
Tel. :054-511626
Address :194/1-2 หมู่ 9 ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140
Tel. :054-596072, 086-4298552
Address :119/1-2 หมู่ 1 ถนนขุนม่วงไข่ขจร ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170
Tel. :054-506226, 089-4546994
Address :277/1 ม.2 ต.พายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000
Tel. :054-750426, 081-5319207
Address :159/12-13 หมู่ 3 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
Tel. :054-791102, 054-791031, 081-4736504
Address :131 หมู่ 5 บ้านป่าลาน ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
Tel. :081-0338459
Address :480 ถนนสมุนเทวราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.น่าน 55000
Tel. :054-710101, 086-9203085
Address :147 หมู่ 4 ต.ป่ากาหลวง อ.บ้านหลวง จ.น่าน 55190
Tel. :082-7617431
Address :7/10 ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
Tel. :089-2666139
Address :355/6 ม.3 ตำบลเวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
Tel. :081-8827113
Address :1247/5 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ หมู่ 1 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120
Tel. :081-7645467, 089-4335253
Address :131/14 หมู่ 13 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
Tel. :053-774484, 089-7007087
Address :66/1 ม.8 ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57240
Tel. :053-779057, 081-4734266
Address :195/3-4 หมู่ 1 ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57140
Tel. :094-7081904, 083-0603399
Address :88 หมู่ 6 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Tel. :086-670 6643
Address :35 หมู่ 12 ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57240
Tel. :081-4344238
Address :143 หมู่ 1 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา 56140
Tel. :081-9926478
Address :99 หมู่ 17 ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
Tel. :054-883499, 086-6549848
Address :38/9 ถนนราชสัมพันธ์ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000
Tel. :081-1646488
Address :0258/8-9 ต.สุขาภิบาล1 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
Tel. :038-437773
Address :18/2 หมู่ 2 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
Tel. :088-6572999
Address :70/5 หมู่ 3 ต.เกาะจันทร์ กิ่งอำเภอเกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 24240
Tel. :081-7878469
Address :460/26 ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270
Tel. :038-211039
Address :134 ถนนศรีกุญชร ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
Tel. :092-9073864
Address :217 ถนนชลบุรี-บ้านบึง ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
Tel. :034-443693, 081-9218737
Address :55-57 ถนนสุขุมวิท ต.บางพระ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
Tel. :039-511118, 086-6243274
Address :5 หมู่ 2 ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
Tel. :038-853116, 081-4015314
Address :1699/35-39 หมู่ 1 ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
Tel. :038-551064, 038-552806, 038-836151
Address :152 หมู่ 8 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
Tel. :092-9073864
Address :57 ถนนเทศบาลดำริ ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
Tel. :037-211528, 081-8384733
Address :14/27 ตลาดผักสุวพันธ์ ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
Tel. :035-626185, 081-9943621
Address :16/9 ม.8 ต.หนองน้ำใส อ.ภาชี จ.อยุธยา 13140
Tel. :035-312307
Address :11/26-27 ม.1 ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150
Tel. :02-5971252, 02-5971349
Address :497 ม.1 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
Tel. :034-351433
Address :86 หมู่ 1 ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180
Tel. :039-381050, 084-3622524
Address :14-16 ถ.เบญจมราชูทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
Tel. :039-321445
Address :79/7 หมู่ 3 ตำบลทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170
Tel. :039-395294, 081-8626408
Address :126/5 หมู่ 1 ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140
Tel. :039-387042, 081-7822909
Address :200 ม.4 ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160
Tel. :081-4962511
Address :133/10 ซอย ประชาชื่น 5 แขวง บางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
Tel. :02-5850455
Address :038 ถนนเจริญผลพัฒนา ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
Tel. :02-5815426, 081-3961795
Address :16/21-25 ถนนกรุงเทพ-ปทุมธานี ต.บางหลวง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
Tel. :02-5815425, 02-9783282
Address :122/2-3 หมู่ 4 ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
Tel. :02-5461337, 095-2526937
Address :999/40 หมู่ 5 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170
Tel. :035-591697, 081-2951546
Address :25 หมู่ 8 ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180
Tel. :081-7360512
Address :148 หมู่ 3 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72250
Tel. :035-557013
Address :33/3 หมู่ 5 ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
Tel. :081-9496301
Address :84 อาคารท็อปเอ ชั้น 3 ซอยประชาสันติ ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10110
Tel. :023919755
Address :394 หมู่ 1 ถนนแสงชูโต ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
Tel. :034-561147
Address :160/7 ถนนแสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 70100
Tel. :034-511231
Address :54 หมู่ 13 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
Tel. :087-3063927, 085-8727803
Address :76/29 ถ.เติมศิริ ตรงข้ามธ.ก.ส. อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
Tel. :056-511645
Address :55 หมู่ 5 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
Tel. :036-441382
Address :566-567 หมู่ 8 ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170
Tel. :036-431139, 081-8141134
Address :209 หมู่ 12 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130
Tel. :089-2046670
Address : ถนนเลียบสันติสุข ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
Tel. :036-251746, 081-6136485
Address :38 หมู่ 7 ต.พระยาทด อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
Tel. :036-207106, 081-9480325
Address :124,126,126/1 หมู่ 2 ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
Tel. :036-202067
Address :189/52 ม.7 ถ.ริมคลองชลประทาน ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
Tel. :036-512221
Address :949/50 ต.บางพุทธา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
Tel. :036-511178, 036-521258
Address :189/52 ม.7 ถ.ริมคลองชลประทาน ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
Tel. :036-512221
Address :533/1 หมู่ 6 ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
Tel. :081-4847561
Address :237/1 ถ.ชัยณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
Tel. :056-411256, 056-413774
Address :15-16 หมู่ 5 ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220
Tel. :056-259056, 089-8587867
Address :40/2 หมู่ 7 ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210
Tel. :056-269844, 081-7582562
Address :29 ถนนศรีเทพ 2 ตลาดศรีเทพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
Tel. :056-261698
Address :219-221 ถนนโกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
Tel. :056-217067
Address :271-273 ถนนเจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
Tel. :055-711317
Address :7 หมู่ 4 ตำบลคลองพิไกร อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
Tel. :086-6093400, 086-5621272
Address :666 ถ.ราชดำเนิน 1 ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
Tel. :055-713069, 055-711356
Address :229/16-18 หมู่ 3 ถนนระหาน-มหาชัย ต.ระหาน กิ่ง อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210
Tel. :055-733310-1, 081-9629091-3
Address :124/9-11 หมู่ 1 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
Tel. :055-769213, 089-5688898
Address :523 ม.1 ตลาดคลองลาน ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180
Tel. :055-735357
Address :199/1 หมู่ 7 บ้านหนองป้อง ต.วังหามแห อ.ขาณุวรลักษณ์บุรี จ.กำแพงเพชร 62140
Tel. :081-3245212
Address :96-97 ถ.กำแพงเพชร-พิจิตร อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
Tel. :056-691319
Address :170/2 หมู่ 1 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
Tel. :056-658138, 081-6056840, 082-4088402
Address :233/2 หมู่ 9 ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190
Tel. :094-6360991
Address :100/8 หมู่ 9 ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 66160
Tel. :091-8427573
Address :233/2 ม.1 ต.สากเหล็ก กิ่งอ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 66160
Tel. :056-699131, 081-8472330
Address :164 หมู่ 1 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
Tel. : 056-537021
Address :20-21 ซอยพินิจ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
Tel. :056-701086, 056-701484, 081-7076262
Address :สี่แยกราหุล 218 ม.4 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
Tel. :056-561459, 081-6741547
Address :231 หมู่ 5 ถ.นฤพัฒน์ ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
Tel. :056-747312, 081-9539752
Address :79/3 หมู่ 9 บ้านเข็กน้อย ถนนพิษณุโลก-เพชรบูรณ์ ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67280
Tel. :056-925581, 089-8564225
Address :34/2 ถนนสามัคคีชัย ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
Tel. :086-4563046, 098-4468135
Address :299 หมู่ 1 ต.บ้านโตก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
Tel. :056-911696, 081-5952722
Address :90 หมู่ 5 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ต.นิคมลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
Tel. :036-461701
Address :168 ถนนพระราม ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
Tel. :036-411266
Address :189 หมู่ 3 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
Tel. :081-3069540
Address :19/3 ถ.มหาธรรมราชา ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Tel. :086-9250969, 086-4618355
Address :20/2 ถนนสุขศรีราษฎร์อุทิศ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
Tel. :055-532058
Address :100 ถ.ศรีพานิช อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
Tel. :055-544729
Address :34/7 หมู่ 1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
Tel. :089-1852308
Address :130/1 หมู่ 3 ถนนเถินบุรี (ข้างธนาคารออมสิน) ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160
Tel. :054-292166, 081-7652562
Address :245/1 หมู่ 12 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52160
Tel. :054-312192, 081-5686781
Address :80/1 หมู่ 8 ถนนลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมือง จ.ลำปาง 25000
Tel. :054-358612
Address :341 หมู่ 5 ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน 51150
Tel. :053-559466, 089-4330030
Address :293 ม.7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
Tel. :053-555482, 081-9520631
Address :246 หมู่ 7 ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
Tel. :082-3837231, 086-5861081
Address :64 ม.1 ถ.รังสิยานนท์ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130
Tel. :053-699026, 081-9512280
Address :122 หมู่ที่ 8 ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240
Tel. :080-3596353
Address :ถ.เชียงใหม่-ลำปาง 3/7 ถ.รัตนโกสินทร์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
Tel. :081-7655588
Address :212 ม.2 บ้านป่าลาน ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
Tel. :053-351298, 084-6113548
Address :348 ม.7 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
Tel. :053-455857, 081-7461816
Address :61/1 หมู่ 2 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
Tel. :053-840407, 089-8546293
Address :149 หมู่ 1 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
Tel. :053-848863, 081-992-5062
Address :129/4 หมู่ 1 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
Tel. :089-7010998

<table>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Address :</strong></td>
<td>12/2 ถ.พาณิชย์พัฒนา ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Tel. :</strong></td>
<td>087-7883777</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Address :149/4 ถ.แม่โจ้-พร้าว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
Tel. : 053-498 378
Address :326 หมู่ 2 บ้านท่า ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320
Tel. :081-9933372
Address :425 ถ.วิชยานนท์ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
Tel. :053-251551-3
Address :ล็อค ข.46-51 ในตลาดคำเที่ยง ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
Tel. :053-277052, 081-8826513
Address : 347 หมู่ 3 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
Tel. :053-848882
Address :127/1 หมู่ 9 บ้านนาคตพัฒนา ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150
Tel. :054-331854, 087-9904827
Address :2/10 ซอย 3 ถนนวังสิงห์คำ ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
Tel. :053-232839
Address :85 หมู่ 8 บ้านสามหลัง ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
Tel. :053-367778, 081-1111701
Address :185 ตำบล บ้านกาด อำเภอ แม่วาง เชียงใหม่ 50360
Tel. :080-0331500
Address :1 หมู่ 7 ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
Tel. :053-832320, 087-7888685
Address :ในตลาดคำเที่ยง (ล๊อกหัวมุมสนาม) อ.เมือง จ.เชียงใหม่
Tel. :053-412284, 053-251244
Address :พ.5ข ตลาดต้นลำใย ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
Tel. :053-872400
Address :302 หมู่ 1 ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140
Tel. : 
Address :1 หมู่ 4 ถนนโชตนา ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
Tel. :053-451088, 081-88130353
Address :262 หมู่ 10 ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
Tel. :053-479028, 081-6037483
Address :111/6 หมู่ 3 ถนนเชียงใหม่-พร้าว ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
Tel. :053-260647, 089-6354202
Address :100/5 หมู่ 4 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
Tel. :081-8857190
 
Address :236/1 หมู่ 6 ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 56110
Tel. :085-6858255, 085-6858255
Address :43 ซอย ราชพฤกษ์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
Tel. :053-211773, 086-4317397