ผักเสี้ยน  Cleome

ผักเสี้ยน F-160

ผักเสี้ยน F-160

วงจรชีวิต: 1 ปี
ระยะเวลาหว่าน: กันยายนถึงเมษายน
ระยะเวลาการปลูก: ความสูงของต้นกล้าประมาณ 5-10 ซม.
อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการงอก: 20 ~ 25 ℃
อุณหภูมิการเจริญเติบโตที่เหมาะสม: 15 ~ 25 ℃
(ประมาณ 80 แคปซูลต่อแพ็ค)
คละสี
ความสูงของพืชสูงกว่า 100 ซม.