ดาวเรืองหม้อ  Calendula

ดาวเรืองหม้อ  F-070

ดาวเรืองหม้อ F-070

วงจรชีวิต: 1-2 ปี
ระยะเวลาปลูก: ความสูงของต้นกล้าประมาณ 8-10 ซม.
อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการงอก: 15 ~ 25℃
อุณหภูมิการเจริญเติบโตที่เหมาะสม: 3 ~ 25 ℃